2640 Radegast

 

IN MEMORIAM

Radegast nás opustil na podzim roku 2016, dožil se úctyhodných 25ti let, prožil krásný a plnohodnotný život a užil si poklidného stáří, odešel věkem ..... budeme s láskou vzpomínat.

 

Předvádění 2011:

 

 
 

 

 
foto: Jana Míšková  
 

       Akcelerační hannoverský ryzák narostlý 164 cm KVH, narozen 12.6.1991. Je synem světového legendárního westfálského hnědého Raphael a tmavoryzé hannoverské klisny Wünschtraum po Wendekreis. Radegast absolvoval Körung hannoverských hřebců v německém Verdenu v roce 1993. Zde byl körován, ing. Stanislavem Hošákem vybrán a do ČR zakoupen pro VFU Brno ŠZP Nový Jičín co by zušlechťovatel chovu tamního hřebčína. Na podzim roku 1994 vítězstvím dokončil stodenní test tříletých hřebců ve Slatiňanech a to závěrečnou zkouškou s vynikajícími výsledky: třída 8,70b., typ 8,36b., exteriér 8,68b. a výkon 8,92b. Radegastova chovatelská i sportovní kariéra začala hned v následujícím roce 1995. Začal se zúčastňovat seriálu chovatelských soutěží KMK s vynikajícími úspěchy. Od samého počátku si získal spoustu obdivovatelů svým ohromným skokovým projevem s maximální pozorností, který mu vydržel po celou dobu sportovní kariéry. Po velmi úspěšných předkolech, byl účastníkem všech tří ročníku finále KMK, ve kterých se umístil vždy do 5. místa. V dalších letech se zúčastňoval parkurových soutěží maximální úrovně. Ve velmi úspěšném skokovém sportu dosáhl v roce 2000 své vlastní sportovní výkonnosti T*** a získal 7.místo při MČR. Je vítězem VC Opavy, Radegastu ve Frenštátě, Ostravy, Poděbrad, je účastníkem několika mezinárodních závodů CSI a CSIO-W včetně soutěže Poháru národů, vše v sedle se Stanislavem Hošákem.

   

    Na jaře roku 2008 byl Radegast zakoupen panem Alešem Fialou do Hřebčína HF. Dále je na základě dosažených sportovních výsledků zapsán do hannoverské plemenné knihy a registrován v hannoverském skokovém programu. Je tedy možné Radegastovo potomstvo, z hannoverských matek, registrovat v hannoverské plemenné knize.

    Radegast je představitelem původního typu koně svého plemene. Má vysoké % zabřezlých klisen. Je to hřebec silného suchého fundamentu, velmi kvalitního exteriéru s výrazně vyvinutými a patřičně osvalenými tělesnými partiemi, s dobře vyvinutými, ideálně úhlovanými a zdravými kopyty. Disponuje zdravím, konstituční tvrdostí, bezvadnými RTG, dobrou živitelností, bezproblémovostí při ošetřování. Je bázlivějšího, ale posléze ohromného charakteru se smyslem pro komunikaci. Je velmi vnímavý, inteligentní a temperamentní. Skok silný, ohromně baskulující a maximálně pozorný.

foto: Jana Míšková 

     V PK ČT má registrováno 61 dcer v chovu, z toho je 24 v AP a z nich je 6 vítězek VZ. Dal zatím 7 synů, z nichž Roland, Radek a Rico HF dosáhli vlastní skokové sportovní výkonnosti T***,T**a T*. Další úspěšní skokoví potomci byli či jsou Raul, JuditaHF, JolanaHF, Deborah, Wiktorie, Rabsodie, RuminkaHF a další. V disciplíně spřežení má dceru Rose s vlastní výkonností T. Dle hodnocení otců tříletých klisen po VZ za období let 2002 – 2007 je Radegast na 1.místě ve výkonnosti s prům. 8b. a na 3.místě v exteriéru s prům. 7,5b. To je důkazem skutečnosti, že je absolutním zlepšovatelem nejen skokových schopností. Radegastovo potomstvo sklízí úspěchy na celostátních výstavách a přehlídkách ve všech kategoriích (Amina 2m.2000,Robbie 3m.2006,Amirka HF 1m.2009,vnučka Dagmarka 3m.2010,dcera Horákyně 2m.2013,kolekce hříbat Propet Brno 1.m. – Reliéf šampion výstavy 2004).  Potomci jsou zdraví a vitální s výbornými RTG. Vynikají exteriérem, charakterem, inteligencí, komunikací, učenlivostí, skokovými schopnostmi a bezproblémovostí při práci.