1647 Irs Colfrey

 

 

     Český sportovní pony - žlutobílá straka - narostlý 124 cm KVH, narozen roku 2008. Je synem rodičů žlutého Bohemian Freyera a Irsiny po Lipan. Sám B.F. dosáhl ve své sportovní kariéře vlastní výkonnosti na stupni T a tuto také předává svému potomstvu, když je otcem prozatím sedmi T skokanů. V roce 2008 se stal oblastním mistrem ve skocích a zúčastnil se MČR ve skocích i všestrannosti v sedle s Barborou Podsklanovou. V chovu má B.F. zatím 2 syny a 7 dcer. Taktéž  Irsina docílila ve sportu max.výkonnosti na stupni T.

     Irs Colfrey, prochován z obou stran původu na absolutní sportovní výkonnost, začal být v letošním roce sportovně testován v disciplíně vozatajství (dvojspřeží) a již má za sebou krásné 2.místo ze seriálu Moravského vozatajského poháru pod vedením Moniky Petzuchové a přísedící Zuzany Pluschkeové. V loňském roce se zúčastnil celostátní soutěže o nejkrásnějšího koně ČR. Ze sekce malých plemen se dostal až do finále mezi 10 nejúspěšnějších ze všech plemen koní a na konec se stal osmým nejkrásnějším koněm ČR mezi všemi plemeny pro rok 2011. Irs Corfley je hřebec harmonického exteriéru, je velmi charakterní, pracovitý a příjemně jezditelný. Disponuje výbornou mechanikou pohybu i skokovým manirem.

     Chovatelským cílem připáření Irs Colfreye je zlepšení charakteru, jezditelnosti a pracovitosti. Majitel Hřebčín HF. V sezoně 2022 přirozená plemenitba na stanici ve Velkých Hošticích (Opavsko). Bližší informace Aleš Fiala, tel.602586565.