2909 Mugáno Novojický HF

(Lector van den Bisschop - Federweisser – Radegast)

     Ryzák narozen 22.4.2018 belgické plemenné knihy SBS s aktuálními mírami: 172, 183, 194, 22 cm. Je synem belgického teplokrevníka BWP, hnědáka Lector van den Bisschop a tmavé hnědky český teplokrevník (ČT) Dagmarka po ryzákovi Federweisser (HANN. skok T** a drezúra T vlastní i potomstva).

O rodině:

     Dagmarka absolvovala ve svých třech letech přehlídky klisen a výkonnostní zkoušky (VZ). Čtyřletá se zúčastnila soutěže skoku ve volnosti určené pro klisny přičemž zvítězila ve své oblasti a při konání celostátního finále skončila 6. Jako tříletá při celostátním finále přehlídky klisen získala výborné 3. místo. VZ absolvovala s vynikající konečnou známkou 8,63b., když za typ při zápisu obdržela známku 7,9b. Je tak zařazena do akceleračního programu (AP).

Dagmarka dala také dvě dcery. Doru Novojickou HF po Fantomas de Muze (BWP po Sandro Boy) působící v chovu a sportující Drahomíru Novojickou HF po Rico HF (ČT po Radegast), VIDEA:

https://kone-zivotice.wbs.cz/drahomira/vid-20220307-wa0001.mp4

https://kone-zivotice.wbs.cz/drahomira/vid-20220404-wa0001.mp4

https://kone-zivotice.wbs.cz/drahomira/vid-20220417-wa0001.mp4

https://kone-zivotice.wbs.cz/ponici_stazinka/vid-20220516-wa0000.mp4

https://kone-zivotice.wbs.cz/drahomira/vid-20220604-wa0001.mp4

Obě dcery jsou na základě úspěšných VZ zařazeny do AP. Bábou Mugána je známá bělka ČT Deborah po Radegast (HANN. skok T*** vlastní i potomstva), která pod Markem Hentšelem ještě ve svých 16 letech v roce 2020 skákala na úrovni do 145cm.

Prabábou Mugána je bělka ČT Dobromila po Gottward (HANN. potomstvo T**) s vlastní výkonností T v zápřeží. Tato klisna je polosestrou známého valacha Raul (Radegast) s výbornou sportovní kariérou na skocích do 140cm pod Stanislavem Hošákem. Ten ve své době jezdil i výše zmíněné plemenné hřebce Radegasta a Federweissera. S oběma  dosáhl mnoha velkých vítězství na jejich maximálním stupni výkonnosti včetně titulu mistra ČR roku 2008 (v sedle Federweissera). Matkou Dobromily je pak tmavá hnědka ČT Duna po Kordon-32 (ČT potomstvo T***) s vlastní výkonností do 140cm. Duna je z importované německé hnědky Dusina po Duell II (HANN.).

     V roce 2021 Mugáno Novojický HF úspěšně absolvoval Körung hřebců pro plemennou knihu ČT v ZH Písek. Do chovu byl vybrán. Při hodnocení kriteria exteriéru získal konečnou známku 7,62b. Při hodnocení kriteria výkonnosti získal za mechaniku pohybu a  skok ve volnosti celkovou známku 8,15b., přičemž za skokovou schopnost jej komise ocenila známkou 8,9b. Z celkového počtu 24 zúčastněných mladých hřebců Körungu ČT se Mugáno umístil na výborném 4. místě. Následně byl zařazen do 70 denního testu mladých hřebců, který se konal v témže roce také v ZH Písek. Předtím však ještě stihl Körung hřebců pro plemennou knihu CS v Hradištku u Sadské. I při tomto předvýběru byl Mugáno velice úspěšný a do chovu pro PK CS je vybrán.

VIDEO:

https://kone-zivotice.wbs.cz/mugano/vid-20220131-wa0000.mp4

Komise jej ohodnotila slovy: ,,kromě zajímavého původu zaujal komisi velmi korektním exteriérem, dobře se projevil při skákání a předvedl velmi pěknou mechaniku pohybu.,, V létě 2021 Mugáno absolvoval velmi náročný 70 denní test. K závěrečným výkonnostním zkouškám se propracovali čtyři hřebci, kteří se komisi předvedli na desce, při skoku ve volnosti, ve skoku pod sedlem a také ve zkoušce jezditelnosti. Předvedeni byli jak  pod svým stálým jezdcem tak i pod jezdcem zkušebním. Mugáno závěrečné zkoušky absolvoval úspěšně a bez problémů s velmi pěknou výslednou známkou 7,73b. 

Komise jej ohodnotila slovy: ,,tento hřebec prošel od předvýběru velmi pozitivním tělesným vývojem. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně narostlého hřebce, velmi výrazně nasvalil a celkově byl hodnocen známkou za exteriér 7,79, kdy vysoké známky obdržel za typ (8,0) a rámec (8,17). Mechanika pohybu tohoto koně je výjimečná zejména ve cvalu, kde se pohybuje s velmi dobrým prostorem a celkem dobrou rovnováhou. Ve skokové části zkoušky ukázal velmi dobrou odrazovou sílu a skokovou schopnost (8,0).,, 

VIDEO:

https://kone-zivotice.wbs.cz/mugano/vid-20211231-wa0000.mp4

https://kone-zivotice.wbs.cz/mugano/vid-20211231-wa0001.mp4

https://kone-zivotice.wbs.cz/mugano/vid-20220114-wa0002.mp4

https://kone-zivotice.wbs.cz/mugano/vid-20220204-wa0001.mp4

V sezóně 2022 byl pod Veronikou Jelínkovou úspěšným účastníkem seriálu soutěží KMK, když v jednom z kvalifikačních kol zvítězil.

VIDEO:

https://kone-zivotice.wbs.cz/mugano/vid-20220614-wa0002.mp4

V roce 2023 se opět kvalifikoval do Finále KMK a pod Jakubem Ludvíkem absolvoval obě kola bezchybně. V konkurenci vynikajících hřebců se umístil na krásném 5. místě. 

VIDEO:

https://kone-zivotice.wbs.cz/mugano/vid-20230519-wa0002.mp4

Započatá chovatelská kariéra Mugána přinesla již plody. V roce 2023 se narodil jeho prvý ročník talentovaných hříbat.

Dnes je Mugáno nadále připravován pro chovatelské soutěže KMK ve spolupráci se Zdeňkem Žílou.

VIDEO:

https://kone-zivotice.wbs.cz/mugano/vid-20240117-wa0004.mp4

O linii:

     Mugáno Novojický HF je představitelem spíše původního hannoverského koně. Ten významně ovlivnil Mugánovu krev z obou stran rodičů se zajímavým podílem krve A1/1 (více jak 20%) a krve plemene francouzského jezdeckého koně Selle francais (SF) ze strany otce (více jak 18%). Je to hřebec silného fundamentu s pevnou kostrou, který zdědil po svých předcích a je po generace zakotven v Mugánově rodokmenu z obou stran rodičů.

Je kvalitního exteriéru s výrazně vyvinutými a patřičně osvalenými tělesnými partiemi, s dobře vyvinutými a zdravými kopyty. Disponuje konstituční tvrdostí, výbornými RTG, dobrou živitelností a bezproblémovostí při ošetřování. Mugáno je výborného a bystrého charakteru se smyslem pro komunikaci. Vždy chce všemu porozumět. Je velmi inteligentní a  příjemně  temperamentní. Je dobře jezditelný se smyslem ke spolupráci. Skok má ohromně silný s dynamickým odrazem, elastický a pozorný. Mugáno je prochován na maximální sportovní výkonnost při zachování tvrdé konstituce, korektního exteriéru a charakteru. Jeho otec, hnědák Lector van den Bisschop (BWP nar.2011), v Belgii úspěšně absolvoval Körung hřebců, výkonnostní zkoušky i seriál chovatelských soutěží pro mladé plemenné hřebce. Lector má dnes svou vlastní sportovní parkurovou výkonnost 160cm.

VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v=9l-N1y7Nowo

https://kone-zivotice.wbs.cz/stal_de_muze/vid-20220529-wa0005.mp4

V současnosti závodí do úrovně CSI5* a již získal několik vítězství. Je členem vítězného týmu soutěže poháru národů za Belgii v sezoně 2021 a bylo jej možno vidět v téže sezóně na závodech CSI5* v Šamoríně, kde se v soutěži 150cm umístil na 4. místě. Lectorova sportovní kariéra je na vrcholu a úspěšně závodí za A tým Belgie pod vynikajícím Köenem Vereeckem. Domovskou stájí Lectora je Stal de Muze pana Jorise de Brabandera. Otcem Lectora je ambasador Stal de Muze, špičkový plemenný hřebec Bamako de Muze (BWP po Darco) s vlastní parkurovou výkonností 160cm.

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=DD3o04AtRek

Bamako má již několik potomků na stejné skokové mezinárodní úrovni 160cm a spoustu potomstva na mezinárodní skokové úrovni 145cm a vyšší. Matkou Lectora je špičková klisna Cordula de Laubry po For Pleasure (HANN.).  Cordula je matkou šesti potomků na skokové mezinárodní úrovni 160cm, třech na úrovni 150-155cm a dalších na úrovni 140-145cm. Také Lectorova bába po Darco (BWP) a prabába po Skippy II (SF) vyprodukovaly potomky se skokovou výkonností 140-160cm, přičemž právě prabába Nikita de Laubry má svou vlastní sportovní parkurovou  výkonnost 160cm.

Plemenitba:

     Chovatelským cílem připáření Mugána Novojického HF je zlepšení skokových schopností, jezditelnosti, pracovitosti, charakteru a exteriéru. Chovateli jsou Jana Lošáková a Eric Callebaut, držitelem hřebce je Hřebčín HF. V sezoně 2024 plemenitba hluboce zmrazeným spermatem. Bližší inforamce a objednávky u Stanislava Hošáka na tel. 606704114 nebo e-meil standa.hosak@seznam.cz.